Türkiye’nin Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi
ETKİNLİKLER
ENGLİSH

3.BİLEŞEN : ARABULUCULUK DAİRESİNİN CEPEJ İLKELERİNE UYGUN AÇIK, YETERLİ VE STANDARTLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM PROGRAMINI KULLANMASI; SÜREKLİ EĞİTİMİN OLUŞTURULMASI; ARABULUCULAR OLARAK GÖREVLENDİRİLEN ADALET PROFESYONELLERİNİN BU GÖREVİ YERİNE GETİRMEK İÇİN GEREKLİ OLAN BECERİ VE YETKİNLİĞE SAHİP OLMASI.

ÇIKTILAR:

        . CEPEJ ilkelerine uygun eğitim programının eğitim faaliyetlerinin sağlanması konusunda yetkili kurumlarda kullanılması,

        . Ülke çapında arabuluculuk eğitiminin sürdürülmesini sağlayabilecek kapasitede nitelikli eğitici havuzunun oluşturulması,

        . Müfettişler tarafından etkili şekilde kullanılmak üzere, Eğitim Merkezleri için performans değerlendirme Kriterine dayalı bir eğitim merkezleri değerlendirme sisteminin Müfettişler (Adalet uzmanları) için uygulamaya konması.

FAALİYETLER:

        . CEPEJ İlkeleri ışığında mevcut eğitim programı ve eğitim modüllerinin gözden geçirilmesi (2 Çalıştay),

        . Kılavuzlar ve el broşürlerinin CEPEJ İlkelerine göre yeniden tasarlanması, değerlendirilmesi ve standartlaştırılması,

        . Eğitim materyalleri ve modüllerinin geliştirilmesi ve ilgili paydaşlara dağıtılması (1 Çalıştay),

        . Eğitici Eğitimi ve eğitici havuzunun oluşturulması (1 Eğitici Eğitimi çalıştayı, 1 Bilgi Tazeleme Kursu),

        . Eğitim merkezleri için performans değerlendirme kriterinin geliştirilmesi (1 Çalışma Grubu Toplantısı).

Bu proje Türkiye Cumhuriyeti ve SIDA tarafından finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.

Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi Resmi web sitesi© Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yayınlanan içerikler izinsiz kaynak gösterilemez ve yayınlanamaz.

Webmaster: Muhammed Faruk Balkan