Türkiye’nin Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi
ETKİNLİKLER
ENGLİSH

 

2.BİLEŞEN : TÜRKİYE’DE ÖZEL HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUKTA KULLANILMAK ÜZERE GEREKLİ MODELLER, ARAÇLAR VE YAPILARIN MEVCUT OLMASI.

ÇIKTILAR:

        . Arabuluculuk uygulama modellerinin seçilen pilot mahkemelerde uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için son şeklinin verilmesi, 

        . Arabuluculuğa yönlendirme sürecinde yargıya olan güvenin artırılması,

        . Arabuluculuk pilot uygulamalarındaki başarıyla ilgili bilgilerin Adalet Bakanlığı tarafından toplanması ve pilot uygulamaların çoğaltılması ve/veya değiştirilmesi planlanmaktadır.

FAALİYETLER:

         Model arabuluculuk uygulamalarının tasarımı için azami 5 pilot adliyede azami 30 pilot mahkeme seçilecektir. Ulusal ve uluslararası uzmanlar ile 2012’den bu yana Arabuluculuk uygulamalarının ilk aşamalarına halihazırda katılmış olan hakimler ve arabulucular da dahil olmak üzere az sayıda ilgili paydaşlardan oluşan bir model geliştirme çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu çalışma grubu Mevzuat Çalışma grubu ile birlikte, Adalet Bakanlığı ve pilot mahkemelerle görüşülecek olan model önerilerini ve seçilen 5 pilot adliyedeki modeli geliştirecektir. 
Seçilen modelinin pilot uygulamasının bulguları Projenin değerlendirilmesinden önce formüle edilecektir. Ayrıca, bu model ve pilot uygulamasına aşağıdakiler dahil edilmelidir:  

        . Her bir adliye için bir uygulama planının tasarlanması; Arabuluculuk sistemi kapsamının tanımlanması (1 Çalıştay), 

        . Yeni arabuluculuk model uygulamasında görevlendirilecek hakim ve mahkeme personelinin seçilmesi nicel ve nitel olarak seçilmesi ve bu kişilere eğitim verilmesi (2 Eğitim/Bilgilendirme Semineri),

       . Genel kamuoyunun sorularını cevaplamak üzere arabuluculuk konusunda eğitim verilecek ve yeterli donanımı sağlanacak arabuluculuk memuru/görevlisinin istihdam edilmesi (1 Eğitim/Bilgilendirme Semineri),

       . Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile istişare toplantılarının düzenlenmesi  (HSYK) (1 Çalıştay),

       . Arabuluculuğa yönlendirilen özel hukuk davaları için UYAP’ta denetleme ve değerlendirme ekranlarının geliştirilmesi. (1 Çalıştay),

       . Proje aşamalarının başlangıcında ve sonunda Temel Araştırma çalışması ile veri toplama ve İzleme Araştırmasının yürütülmesi (2 Toplantı). 

Bu proje Türkiye Cumhuriyeti ve SIDA tarafından finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.

Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi Resmi web sitesi© Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yayınlanan içerikler izinsiz kaynak gösterilemez ve yayınlanamaz.

Webmaster: Muhammed Faruk Balkan