Türkiye’nin Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi
ETKİNLİKLER
ENGLİSH

 

1.BİLEŞEN : TÜRKİYE’DEKİ HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUĞUN ETKİN ŞEKİLDE UYGULANMASINA İMKÂN TANIYACAK ŞEKİLDE YASAL ÇERÇEVESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ.

ÇIKTILAR:

        . Proje desteğiyle hazırlanan arabuluculuk konusundaki mevzuat değişiklikleri

        . Proje desteğiyle, taslak arabuluculuk mevzuatının Avrupa standartları ve CEPEJ ilkeleriyle daha iyi şekilde uyumlaştırılması

FAALİYETLER:

        . Üç çalışma grubu toplantısı (iki gün): Mevcut mevzuat sonucunda uygulamalardaki yetersizlikler konusunda geri bildirimlerin alınması amacıyla ilgili paydaşlar ve yargı çevreleriyle (azami 5 arabuluculuk pilot uygulama yapısından hakim ve avukatları içeren) görüşmeler.

        . Bir Uluslararası Çalıştay (bir gün) örnek uygulamaların incelenmesi (AK Proje ekibi tarafından sağlanan seçilen mevzuatın tercüme edilmesi).

        . Bir Nihai Gözden Geçirme Çalıştayı (iki gün): taslak mevzuatın nihai hale getirilmesi ve Arabuluculuk Konseyi ve AK’deki ilgili gözden geçirme komisyonlarına sunum öncesinde dahili ve harici paydaşlarla nihai taslağın görüşülmesi.

        . Değişiklik taslağının ilgili uzmanlara sunulması, değişikliklerin nihai hale getirilmesi için Uzmanların görüşleri alınacaktır.

Bu proje Türkiye Cumhuriyeti ve SIDA tarafından finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.

Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi Resmi web sitesi© Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yayınlanan içerikler izinsiz kaynak gösterilemez ve yayınlanamaz.

Webmaster: Muhammed Faruk Balkan